Acasa


  
IMPORTANT !       
DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢEANĂ GORJ organizează la sediul său din municipiul Târgu-Jiu, str. Victoriei, nr.2-4, judeţul Gorj, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante: 1 post consilier, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului formare profesională, promovare şi elaborare proiecte, 1 post consilier, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului implementarea politicilor şi strategiilor în agricultură;
Având în vedere că până la data de 16 mai 2017, operatorii au avut obligația de a depune la Direcțiile pentru Agricultură Județene, fișa de înregistrare în agricultura ecologică, în vederea înregistrării activității la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării  Rurale, vă aducem la cunoștiință că în județul Gorj până la data de 16.05.2017 au depus fișa de înregistrare în agricultura ecologică  un număr de 25 de operatori, respectiv:  Producători agricoli - 15; Procesatori - 3; Comercianți - 4; Floră spontană - 2;Exportatori- 1. 

     HOTĂRÂRE nr. 375 din 25 mai 2017

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate“, beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control

 

 

                Direcţia pentru Agricultură Județeană Gorj este serviciul public deconcentrat al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin care se asigură, la nivel judeţean, aplicarea politicilor şi strategiilor din domeniul de activitate al  Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale .

               Organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru Agricultură Județene Gorj este reglementată de prevederile Legii nr.157/2016, privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Hotărârii Guvernului nr.860/2016, privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti precum și de prevederile Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 2365/R/30.12.2016, privind aprobarea structurii organizatorice și statului de funcții ale Direcției pentru Agricultură Județene Gorj.

           Direcţia pentru Agricultură Județeană Gorj este condusă de un director executiv, care este ordonator terțiar de credite  şi are în structura sa două servicii şi un compartiment,  subordonate direct directorului executiv.

         În subordinea Direcţiei pentru Agricultură Județene Gorj funcţionează Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice (O.S.P.A.) – unitate cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii.


Noutati