Acasa

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Gorj
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.02.2023 Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere a cererilor de finantare aferente
interventiilor din cadrul Pilonului II din PS PAC 2023-2027
 
06.02.2023 -Lista beneficiarilor OUG nr.154/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de morarit, a uleiurilor si grasimilor, a produselor lactate si a preparatelor pentru hrana animalelor de ferma, sprijin financiar care depaseste valoarea de 10000 euro.Descarca
 
17.01.2022.  Program tomata 2023 . Descarca brosura
 
 
16.01.2023.Avertizare fitosanitara  pentru combaterea agentilor de daunare din spatiile protejate
(producere rasaduri de legume)
 Avertizare 1                                        Avertizare 2
 
 
 
 
 
Catalogul organizatiilor neguvernamentale pentru evidenta,consultare si transparenta

 
 
 
 
 
 
 

 

            Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Gorj este o instituţie publică cu personalitate juridică, serviciu public deconcentrat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, responsabilă cu implementarea politicilor şi strategiilor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în domeniile de activitate ale acestuia, statistică și RICA, asistenţa tehnică, informarea, îndrumarea și consilierea pentru obţinerea fondurilor europene şi naţionale în rândul fermierilor, efectuarea activităţilor de monitorizare, verificare, inspecţii şi control în domeniile de activitate, precum şi  cu alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

          Organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Gorj sunt reglementate de prevederile H.G. nr.30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale, H.G. nr.860/2016 privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Ordinului Ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2132/R din 09.12.2016 privind aprobarea Regulammentului – cadru de organizare şi funcţionare a direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti

              Conducerea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Gorj se exercită de către directorul executiv al acesteia, ajutat în exercitarea funcției de către un director executiv adjunct, numit prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în condițiile legii. În exercitarea atribuţiilor sale, directorul executiv  are în subordine întreg personalul instituției, coordonează toate activitățile acesteia și emite decizii în condiţiile legii.

               În subordinea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Gorj funcţionează Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Gorj (O.S.P.A.) – instituţie cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii.

 
 

Noutati