Acasa


  
IMPORTANT !       
Rezultate finale la concursul desfasurat in 22 si  24 august2017
 
Rezultatele probei scrise la  concursul din  22 august2017
 
Lista privind rezultatul selectiei dosarelor pentru concursul din zilele de 22-24 august2017
Plati ajutor minimis tomate Detalii....
 Comunicat privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinerea crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii" Detalii..
 
  ERATA la Bibliografia afişată pentru concursul organizat în zilele de 22 şi 24.08.2017 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, grad profesional superior, la Compartimentul formare profesională, promovare şi elaborare proiecte Detalii..
 
DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢEANĂ GORJ organizează la sediul său din municipiul Târgu-Jiu, str. Victoriei, nr.2-4, judeţul Gorj, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:
1 post consilier, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului formare profesională, promovare şi elaborare proiecte ;
1 post consilier, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului implementarea politicilor şi strategiilor în agricultură;

                       Detalii in sectiunea Cariere  

    

Direcţia pentru Agricultură Județeană Gorj este serviciul public deconcentrat al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin care se asigură, la nivel judeţean, aplicarea politicilor şi strategiilor din domeniul de activitate al  Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale .

Organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru Agricultură Județene Gorj este reglementată de prevederile Legii nr.157/2016, privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Hotărârii Guvernului nr.860/2016, privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti precum și de prevederile Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 2365/R/30.12.2016, privind aprobarea structurii organizatorice și statului de funcții ale Direcției pentru Agricultură Județene Gorj.

Direcţia pentru Agricultură Județeană Gorj este condusă de un director executiv, care este ordonator terțiar de credite  şi are în structura sa două servicii şi un compartiment,  subordonate direct directorului executiv.

În subordinea Direcţiei pentru Agricultură Județene Gorj funcţionează Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice (O.S.P.A.) – unitate cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii.

Direcţia pentru Agricultură Județeană Gorj este responsabilă cu implementarea politicilor şi strategiilor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în domeniile de activitate ale acestuia, statistică și RICA, asistenţa tehnică, informarea, îndrumarea și consilierea pentru obţinerea fondurilor europene şi naţionale în rândul fermierilor, efectuarea activităţilor de monitorizare, verificare, inspecţii şi control în domeniile de activitate, precum şi cu alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare.


Noutati