Acasa

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Gorj
 
 
 
 
 
 
 
Sustinem cultivatorii romani de usturoi !
Ministerul Agriculturii a alocat 15 milioane de lei pentru ajutorul de minimis în vederea susținerii producției de usturoi în anul 2021:
- 1016 fermieri înscriși în program;
- 1151,6 ha este suprafața cu ustoroi înscrisă în program.
Valoarea maximă a sumelor care se pot plăti fermierilor este de 14.617,5 lei pe hectar, echivalentul a 3.000 de euro.
Programul de ajutor de minimis pentru cultura de usturoi a ajuns în 2021 la cel de-al treilea an.
 
 
 

 
Catalogul organizatiilor neguvernamentale pentru evidenta,consultare si transparenta
 
 
 
 
 
 
 
Recensamant agricol proba
 
 
 
 

Formularele necesare se regăsesc pe site la secțiunea Informații de interes public – Formulare

 



 
 
INFORMARI SI ATENTIONARI
 
 

 

            Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Gorj este o instituţie publică cu personalitate juridică, serviciu public deconcentrat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, responsabilă cu implementarea politicilor şi strategiilor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în domeniile de activitate ale acestuia, statistică și RICA, asistenţa tehnică, informarea, îndrumarea și consilierea pentru obţinerea fondurilor europene şi naţionale în rândul fermierilor, efectuarea activităţilor de monitorizare, verificare, inspecţii şi control în domeniile de activitate, precum şi  cu alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

          Organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Gorj sunt reglementate de prevederile H.G. nr.30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale, H.G. nr.860/2016 privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Ordinului Ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2132/R din 09.12.2016 privind aprobarea Regulammentului – cadru de organizare şi funcţionare a direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti

              Conducerea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Gorj se exercită de către directorul executiv al acesteia, ajutat în exercitarea funcției de către un director executiv adjunct, numit prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în condițiile legii. În exercitarea atribuţiilor sale, directorul executiv  are în subordine întreg personalul instituției, coordonează toate activitățile acesteia și emite decizii în condiţiile legii.

               În subordinea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Gorj funcţionează Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Gorj (O.S.P.A.) – instituţie cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii.

 
 

Noutati