Legislatie

HOTĂRÂRE nr. 30 din 18 ianuarie 2017

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor

HOTĂRÂRE nr. 860 din 16 noiembrie 2016

privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti

LEGE nr. 157 din 15 iulie 2016

privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 (actualizată)

contenciosului administrativ

ORDONANŢA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*)

privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor (actualizata până la data de 20 august 2002*)

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (actualizată)

privind liberul acces la informaţiile de interes public